1.1 Watercompany B.V. zal uw bedrijfsgegevens verwerken en opnemen in één of meer bestanden. Deze bestanden zijn alleen voor Watercompany B.V. beschikbaar en zullen daarbuiten niet gebruikt worden.

1.2 Het doel van de verwerking van uw bedrijfsgegevens is het door Watercompany B.V. kunnen nakomen van de overeenkomst die Watercompany B.V. met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen en garanties. Hiertoe kunnen in verband met garanties uw bedrijfsgegevens aan fabrikanten worden verstrekt.

1.3 De bedrijfsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult op de formulieren wanneer u een aanvraag doet voor proefplaatsing, offerte of informatie.

1.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Watercompany B.V., waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijk toestemming aan Watercompany B.V. voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, alsmede het hiertoe aan fabrikanten in verband met garanties verstrekken van uw bedrijfsgegevens.

1.5 Indien u geen prijs stelt op het door of namens Watercompany B.V. doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Watercompany B.V. kenbaar maken. Watercompany B.V. zal in alle aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. Watercompany B.V. zal deze verwerking van uw bedrijfsgegevens dan onmiddelijk (doen) stopzetten, alsmede uw bedrijfsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statistisch onderzoek door of ten behoeve van Watercompany B.V. en ten behoeve van garanties naar fabrikanten toe).

1.6 U kunt uw bedrijfsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Watercompany B.V. te richten. Watercompany B.V. zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij Watercompany B.V. aanwezige bedrijfsgegevens. Indien u van mening bent dat uw bedrijfsgegevens verbeterd, aangevuld, gewijzigd, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel niet volledig of relevant zijn of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Watercompany B.V. kenbaar te maken, waarbij u aangeeft dat uw bedrijfsgegevens verbeterd, aangevuld, gewijzigd, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw bedrijfsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen en/of aanvullingen van uw bedrijfsgegevens aan. Watercompany B.V. zal in alle gevallen uw instructies onmiddelijk opvolgen, tenzij Watercompany B.V. hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Watercompany B.V. uw bedrijfsgegevens uit de bestanden verwijderen.